آهنگ ها

آهنگ کمانه غم / audio

آهنگ کمانه غم با صدای ادریس رخشانی

♩♩ مَگر سَر یِر بی تِه کَبرا

کَ تی عِشک بُروت شَنّی سَرا

تَ روچه زندگینت ادریس

شَتی عِشکا نَبی خستـا ♩♩

دانــــلـود

خوانندهضبطترانه سراسبک
ادریس رخشانیاستودیو مهرمجیب اَرمانپاپ

پاسخ دادن